İş Yerinde Psikolojik Sağlık ve Etkin Çalışma ®

İş yerinde ruh sağlığı gittikçe önem kazanan bir konu haline gelmiştir.Yapılan araştırmalar kurumların başarısı ile çalışanların ruh sağlığının doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir.Ruh sağlığı sorunları tahmin edilenden daha yaygındır ve çözüm bulunamadığında maddi ve sosyal kayıplarla sonuçlanır.

Programın Kapsamı:

Ruh sağlığı sorunları, bu sorunların işe yansıması ve yöneticilerin sıkıntılı çalışana yaklaşım yöntemleri hakkında etkileşime dayanan bir programdır.

Programın Amacı:

Ruh sağlığı alanındaki önyargılar, damgalanma korkusuna yol açar. Bu programın birincil amacı, yöneticilerin ruh sağlığı konusunda bilgilenmeleri, bilinçlenmeleri ve sıkıntılı çalışana yaklaşımda doğru tutum geliştirmeleri ve beceri edinmeleridir.

Kuruma Katkıları

  • İşe Devamsızlık Oranlarının Düşmesi ve Kurumun İmajının İyileşmesi
  • İşe Devamsızlık Oranlarının Düşmesi ve Kurumun İmajının İyileşmesi
  • İş Doyumunun,Kurum Bağlılığının İyileştirilmesi ve Yetkin Çalışanların Uzun Vadede Kazanılması
  • Sağlık Sorunlarına Bağlı İşten Ayrılmaların Azalması, Hata ve İş Kazası Oranlarının Minimum Seviyeye İnmesi
  • Erken Evrede Problemlerin Fark Edilmesi ve Etkin Çözüm Geliştirilmesi

Katılımcılara Katkıları

  • Bir Yönetici ve Lider Olarak Sıkıntılı Çalışana Doğru Yaklaşım Becerisinin Kazanılması
  • Ruhsal Rahatsızlıkların Çalışan Üzerindeki Etkilerinin ve İşe Yansımalarının Anlaşılması
  • İşe ve Mesleğe Özgü Ruh Sağlığı Risklerinin Fark Edilerek Yönetilmesi
  • Ruh Sağlığı Hakkında Bilgi ve Bilinç Kazanılarak Önyargı ve İş Yerinde Damgalanmanın Azalması
  • Çalışan Sağlığı içinde Ruh Sağlığının Öneminin Anlaşılması

Yöneticilerin Rolü

Günümüzde yöneticilik, verimlilik ve kazancın ötesinde, çalışanın sağlığına ve esenliğine öncelik veren insan odaklı değerlere dayanır.

Çalışanına değer veren bir yönetici, ruh sağlığı konusunda bilinçlenmei sağlayarak önyargıların giderilmesine öncülük eder. Gerektiğinde bilgilendirir ve doğru bir tutumla yönlendirir.

Ruh sağlığı iyi olan çalışanın kuruma bağlılığı da artacaktır. Bu sayede nitelikli çalışanlar uzun vadede kurumun bir parçası olmaya devam edecektir. Böylelikle ruh sağlığına yapılan yatırım, kurum için yüksek verimlilik ve başarı olarak geri dönecektir.

Çalışanların sağlığı ve iyilik durumları

yöneticilerin başarısı için göz ardı edilemeyecek bir faktördür.

“Düşük performansın arkasında ruh sağlığı sorunlarının bulunabileceğini anlamış olduk.Bunu daha önce düşünmemiştik”
Ulusal Bir Bankanın İnsan Kaynakları Müdürü

Eğitim Nasıl Yapılmaktadır?

Eğitimler çalıştay formatında hazırlanmıştır.Etkileşime dayalı bu eğitimde katılımcılara beceri kazandırılması hedeflenir.Örnek vakalar üzerinden paylaşım  ve tartışmalarla etkileşim sağlanır.

Bu Programın Diğer Kurumsal Eğitimlerden Farkı Nedir?

Gelişmiş ülkelerde iş yerinde ruh sağlığı alanında birçok araştırma ve çalışma yapılmış olmasına karşın bu eğitim Türkiye’de ilk defa uygulanmaktadır.Programı uygulayan Veritas Focus ekibi, psikoterapi alanında çalışan, klinik deneyimi olan uzman psikiyatrist ve psikologlardan oluşmaktadır.Program, bilimsel veriler temel alınarak hazırlanmıştır.

Eğitim Yeri Neresidir?

Eğitimler, kurumların belirleyeceği bir mekanda gerçekleştirilebilir.Bunun yanı sıra Nişantaşı’nda Veritas Psikiyatri toplantı salonunda uygulanabilmektedir.